Atatürk Üniversitesi yürütmüş olduğu eğitim, araştırma ve toplumsal katkı misyonlarını Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına göre 18.12.2019 tarih ve 128 sayılı senato kararı ile hizalamıştır. Bu kapsamda süreçlerin dijital tasarımı yapılmış ve Atatürk Üniversitesi resmi Web sayfası üzerinden yayınlanmıştır. Atatürk Üniversitesinin Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik faaliyetleri hazırlanan portal üzerinden görünür kılınmaktadır. Ayrıca Atatürk Üniversitesi başarı bölgesi tercihlerini, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından; sağlıklı bireyler, nitelikli eğitim, erişilebilir ve temiz enerji, karasal yaşam ile amaçlar için ortaklıklar olarak beş tanesine göre önceliklendirilmiştir. Atatürk Üniversitesinin diğer odaklanma alanları ve stratejileri de bu beş alanı destekleyecek şekilde hizalandırılmıştır.

Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI
Rektör