Amaç 4: Nitelikli Eğitim

Atatürk Üniversitesi Burs Olanakları

    Atatürk Üniversitesi’nde öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere “5102 sayılı Yükseköğretim Öğrencilerine Burs Verilmesine İlişkin” kanun hükümlerine göre karşılıksız (geri ödemesiz) burs verilmektedir. Atatürk Üniversitesi‘nin sağlamış olduğu imkanlardan: • Ön Lisans Öğrencileri, • Lisans Öğrencileri, • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey…

Atatürk Üniversitesi’nde Sürekli Eğitime Katkı

Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) kurulduğu 2010 yılından beri gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerini Atatürk Üniversitesi bünyesinde görev yapmakta olan 3000’e yakın öğretim elemanıyla sürdürmektedir. Birçok alanda ve düzeyde eğitim faaliyetleri yürütmekte olup bu kapsamda İşçi Sağlığı ve Güvenliği, Kamu İhale Eğitimleri, Turizm Sektörüne Yönelik Eğitimler (TUYUP), ulusal…

Elektronik Kaynakların Etkin Kullanımı ve Web of Sience Veri Tabanında Tarama Eğitimi

Doç.Dr. H.Buluthan Çetindaş ve Doç.Dr. Ömer Alkan katılımıyla gerçeklştirilen konfernsımız da öğrencilerin ve öğretim görevlilerinn katılımıyla biliglendirme yapılmıştır.

Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi

Eğitim Hakkında Ayrıntılı Bilgi Kamu İhale Kurumu (KİK) iş birliği ile Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) tarafından 18-21 Kasım 2021  tarihlerinde Antalya’da Kamu İhale Kurumu onaylı ‘Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Programı’ düzenlenecektir. Kamu İhale Mevzuatı sürekli güncellendiği için Kamu ihalelerinde görevli personelin bu eğitimi almaları ve sertifikalandırılmaları büyük…

Eğitim, Bilimsel Araştırma, Teknoloji ve Dijitalleşme Süreçleri Paneli

Atatürk Üniversitesi‘nde proje, bilimsel araştırma ve toplumsal katkı konularında paneller düzenlendi.Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elamanları ve öğrencilerine yönelik bilimsel araştırma, toplumsal katkı, proje geliştirme, eğitimde dijitalleşme ve akademik yayın süreçlerinde iş birliklerinin sağlanması ve yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli paneller düzenlendi. Toplumsal duyarlılık projeleri kapsamında “Bilimsel Araştırma, Proje, Toplumsal…

Bilimsel Araştırma, Proje, Toplumsal Katkı ve Akademik Yayın Süreçleri Paneli

Atatürk Üniversitesinde proje, bilimsel araştırma ve toplumsal katkı konularında paneller düzenlendi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elamanları ve öğrencilerine yönelik bilimsel araştırma, toplumsal katkı, proje geliştirme, eğitimde dijitalleşme ve akademik yayın süreçlerinde iş birliklerinin sağlanması ve yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli paneller düzenlendi. Toplumsal duyarlılık projeleri kapsamında “Bilimsel Araştırma,…

TÜBİTAK BİDEB 2237-A Lisansüstü Akademik Danışmanlık Eğitimi

Atatürk Üniversitesi Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAÖGEM) bünyesinde TÜBİTAK BİDEB 2237-A programı kapsamında desteklenen “Lisansüstü Akademik Danışmanlık Eğitimi” etkinliği 8-9 Ekim 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Etkinlik kapsamında; Danışman – öğrenci ilişki süreci, Danışman ve öğrenci arasında iyi bir ilişki için temel kurallar, İletişimde engellerin…

Türkoloji Araştırmalarında Metodoloji ve Akademik Yazma Eğitimi

Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen, “Türkoloji Çalışmalarında Dijital Araştırma Yöntemleri ve Araçlar” başlıklı 12 saatten oluşan ders dizisi “Türkoloji Araştırmalarında Metodoloji ve Akademik Yazma Eğitimi” gerçekleşmiştir. Türk dili ve edebiyatı ile ilgili teorik ve uygulamalı çeşitli konulara temas edilmiştir ve eğitimlerde alanla ilgili bilinmesi ve hâkim olunması gereken…